Vzdělávací akce subkatedry nukleární medicíny IPVZ

Vzdělávací akce subkatedry nukleární medicíny IPVZ

20. 3. 2024 Vzdělávání

Plán vzdělávacích akcí květen 2024

Plán vzdělávacích akcí květen 2024

Odborná stáž – Základy nukleární medicíny

Určeno pro lékaře začínající v oboru nukleární medicína.
Program: Základy fyziky, detekční techniky a radiační ochrany, radiofarmaka, základní
diagnostické a léčebné metody v nukleární medicíně, organizace pracoviště nukleární
medicíny.
13.5.2024 - 24.5.2024
Místo konání: Olomouc, Zdravotníků 248/7, FNOL, subkatedra nukleární medicíny
Školitelé: doc. MUDr. KORANDA Pavel, Ph.D.
Předpokládaná cena: 9000,- Kč
Počet účastníků: 4

Odborná stáž se zaměřením na dětskou nefrourologii

Určeno pro lékaře.
Program: Radiofarmaka, metodika vyšetření, interpretace nálezů, multioborová spolupráce.
22.5.2024 -23.5.2024
Místo konání: Olomouc, Zdravotníků 248/7, FNOL, subkatedra nukleární medicíny
Školitelé: doc. MUDr. KORANDA Pavel, Ph.D.
Předpokládaná cena: 1800,- Kč
Počet účastníků: 4

Přihlašování na stránkách IPVZ – www.ipvz.cz

Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Praha
FNOL a LF UP Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., tel.: 588 442 137, 4262

Relevantní články