Založení klinické sekce inicioval prim. Šantora v r. 1995. Hlavním cílem bylo umožnit lékařům pracujícím v oboru nukleární medicíny pravidelná setkání, při kterých by si předávali vlastní zkušenosti a řešili praktické klinické problémy s prováděním a interpretací nejnovějších, ale i tradičních radionuklidových metod.

Členové rady klinické sekce se aktivně účastní organizace Dnů nukleárních medicíny, také dalších odborných akcí. Důležitým aspektem působení rady je i mezioborová spolupráce a podpora oboru na všech úrovních.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací