Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

Animovaný úvod lze nalézt na externím webu. Další ilustraci přinesly 2.8.2015 Události ČT1.

Radioaktivní látka je obvykle aplikována do žíly paže. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny, někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality obrazů bude snímací kamera ve Vaší těsné blízkosti. Obyčejně není potřeba se vysvlékat. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, výjimečně i 24 hodin. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba se vrátit nejpozději ve stanovenou dobu. Každý den je na většině pracovišť prováděno několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Proto se stává, že pacienti, kteří přijdou po Vás na jiné vyšetření, budou odbaveni před Vámi. Rovněž se může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení.

Jsou to vyšetření, při kterých se používá malého množství radioaktivity k zobrazení některého Vašeho orgánu. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme okolo 35 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. PET pro pozitronovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorové zobrazení orgánů pomocí počítačů.

Jedná se o vyšetření PET či SPECT - jak bylo popsáno v předchozím odstavci - kombinované se současně prováděným CT vyšetřením. Při CT vyšetření je Vaše tělo vystaveno rentgenovým paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů. Pro lepší vzájemné odlišení orgánů je leckdy zapotřebí navíc nitrožilně podat větší množství kontrastní látky. Kombinované PET/CT vyšetření představuje jeden z nejmocnějších diagnostických nástrojů dnešní medicíny.

Obecně ne. K některým vyšetřením je potřeba se dostavit nalačno (obvykle s dobrým zavodněním), v ostatních případech lze jíst i pít před i po vyšetření. Přesné informace obdržíte při objednávání vyšetření.

Radioaktivita se rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po ní řídit automobil. Bez obav se lze vrátit do Vaší práce. Výjimku tvoří účinky kontrastních látek, podávaných při hybridních SPECT/CT nebo PET/CT vyšetřeních. Bývá po nich průjem a nelze bez obav doporučit řízení motorových vozidel.

Lékaři tohoto oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho k lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Ne víc než při odběru krve. Jedná se jen o vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém lůžku.

Ne víc než jízda autem. Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte je malá a je podobná jako u rentgenového vyšetření. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte odesílajícího lékaře a hlavně poté i pracovníky oddělení nukleární medicíny - a to ještě před injekcí! Je třeba prodiskutovat některá další opatření. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné.

Obraťte se na pracovníky našich oddělení, především v recepcích, rádi Vám je poskytnou. Neočekávejte však, že Vám sdělí na základě jediného specializovaného vyšetření Vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici výsledky dalších vyšetření a může posoudit Vaši nemoc komplexně.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací