O oboru

Obor nukleární medicíny zastřešuje poměrně široké spektrum činností, pro které je společným jmenovatelem využívání radionuklidů v medicíně. Zahrnuje tak:

  • diagnostiku metodami in vivo (zobrazovací metody)
  • diagnostiku metodami in vitro (laboratorní metody)
  • léčbu pomocí radionuklidů

Nukleárně medicínské služby jsou poskytovány na vysoce specializovaných zdravotnických pracovištích, která jsou stavebně, přístrojově i personálně vybavena pro bezpečné nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči a pro individuální přípravu léčivých přípravků. Tato pracoviště jsou pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zajištění chodu pracovišť nukleární medicíny je pravděpodobně nejsložitějším ze všech lékařských oborů, neboť musí být naplněny zákonné požadavky kladené na běžná ambulantní a/nebo lůžková zdravotnická zařízení a zároveň na pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření a zároveň na lékárenské provozy a zároveň musí být splněny požadavky kladené na vzdělání a specializaci pracovníků v mnoha různých profesích nezbytných pro chod pracoviště (specializovaní lékaři, imunoanalytici, farmaceuti, fyzici, radiologičtí a zdravotní laboranti, všeobecné sestry atd.).

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací