Fyzikální sekce ČSNM sdružuje všechny členy ČSNM, kteří mají zájem o problematiku týkající se fyziky, techniky, elektroniky a výpočetní techniky v rámci zabezpečení oboru nukleární medicína. Většinu členů sekce tvoří kliničtí radiologičtí fyzikové a radiologičtí fyzikové, vítáni jsou i radiologičtí technici a další profese pracující v NM. Fyzikální sekce má volenou radu, jejíž zástupce se účastní jednání výboru ČSNM.
Členové sekce se zpravidla jedenkrát za rok setkávají na konferenci pořádané pod záštitou ČSNM jedním pracovišť nukleární medicíny.

Složení rady fyzikální sekce pro aktuální období 2022 - 2026

zástupce ve výboru za fyzikální sekci: Ing. Tereza Kráčmerová
předsedkyně:  Ing. Petra Dostálová
člen: Ing. Michal Koláček

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací