Orgány České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP: 

  • shromáždění členů ČSNM
  • výbor ČSNM
  • revizní komise ČSNM
  • rady 5 sekcí,

Složení stálých orgánů ČSNM pro funkční období 2022 – 2026

předseda: MUDr. David Zogala, Ph.D.; Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Salmovská 3, 120 00 Praha 2; david.zogala@vfn.cz

I. místopředseda
(pro vnitřní záležitosti, koordinátor pro mezioborovou spolupráci):
 MUDr. Irena Maříková, MBA; Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Salmovská 3, 120 00 Praha 2; irkom@email.cz

II. místopředseda
(pro zahraniční styky), 
delegát UEMS: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.; Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc; pavel.koranda@fnol.cz

vědecký sekretář: MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA; Klinika nukleární medicíny FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba; havel.martin@gmail.com

pokladník: PharmDr. Kateřina Žilková; Oddělení nukleární medicíny, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové; katerina.zilkova@fnhk.cz

koordinátor pro regionální pracoviště: MUDr. Petr Libus; Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod; petr.libus@onhb.cz

delegát EANM: MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.; Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 39301 Pelhřimov; msimanek@hospital-pe.cz

člen za klinickou sekci: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno; rehak@mou.cz

člen za fyzikální sekci: Ing. Tereza Kráčmerová; Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; tereza.kracmerova@fnmotol.cz

člen za radiofarmaceutickou sekci: Mgr. Igor Tichý; Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov; tichy.igor@nemkyj.cz

člen za technologicko-ošetřovatelskou sekci: Bc. Ivana Kuníková; Klinika nukleární medicíny, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10; ivana.kunikova@fnkv.cz

člen:  prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA; Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; petr.vlcek@fnmotol.cz

člen: doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.; Klinika nukleární medicíny, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10; otto.lang@fnkv.cz

Revizní komise

předseda: MUDr. Kateřina Táborská; Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; katerina.taborska@fnmotol.cz

člen: MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D.; Klinika nukleární medicíny FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba; vladimir.dedek2@fno.cz

člen: MUDr. Václav Ptáčník; Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Salmovská 3, 120 00 Praha 2; vaclav.ptacnik@vfn.cz

*Aktuální funkční období stálých orgánů ČSNM je 2022-2026. Jejich složení je ke stažení zde.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací