Přihláška ke členství

Přihláška ke členství

Členem ČSNM se může stát pouze člen ČLS JEP, z.s. Informace o členství v ČLS JEP, z.s., a on-line registrace je k dispozici na webu ČLS JEP, z.s. Členský příspěvek se skládá z příspěvku do ČLS JEP a dále z příspěvku pro ČSNM, který aktuálně činí 200,- Kč. Snížená sazba 80,- Kč platí pro důchodce a 180 Kč pro členy bez VŠ vzdělání. V ceně je zasílání časopisu Nukleární medicína.

V rámci ČSNM je možno se navíc registrovat do 0 - 5 sekcí zároveň. Členství v sekci/sekcích je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce.

Přihláška ke členství zaregistrovaná sekretariátem ČLS JEP, z.s., je postoupena výboru ČSNM k vyjádření stanoviska. Výbor přihlášku projedná na nejbližší schůzi (cca 5x ročně) a poté se stanoviskem zašle sekretariátu ČLS JEP, z.s., k vyřízení. Rozhodnutí výboru o přijetí je zaznamenáno v zápisu z jednání a informace je nově přijatému členovi zaslána e-mailem.

Členové mají zpřístupněné všechny části webu. Zaregistrovat se je třeba přes portál www.prolekare.cz.

Informace o členství Stát se členem ČLS JEP, z.s. 

⁠ 

⁠ 

Online přístup do členské databáze ČLS JEP 

Každý člen ČLS JEP má nově umožněn přístup do členské databáze (na webu ČLS) a může si tak kontrolovat a měnit své osobní údaje a další související parametry. Jedná se konkrétně o možnost:

  • aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta musí být unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz
  • rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
  • kontrolovat platby za členství
  • stáhnout si doklad o zaplacení

Přihlášení na profil člena je možné přes webové stránky ČLS JEPwww.cls.cz – dále kliknutím na tlačítko STÁT SE ČLENEM/PŘIHLÁSIT SE, které je umístěno v horní liště a přihlásit se jako člen.

Přihlásit se do profilu je možné pro všechny členy, kteří mají v databázi uvedený email, uhradili první členský příspěvek a tím si profil aktivovali.

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo (je možné i kliknutím na obrazovce): https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email (evidovaný v členské databázi ČLS JEP) a evidenční číslo člena (= variabilní symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

Upozornění
pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena).

Dotazy k vašemu členství nebo poplatkům vám rádi zodpovíme na cle@cls.cz nebo tel. +420 224 266 223.

Dopis pro členy - Členská evidence ČLS JEP

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací