Slovník pojmů

Slovník pojmů

Varianta rentgenového vyšetření, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je vhodná pro zobrazení anatomických detailů.

speciální druh imunoanalýzy bez použití radioaktivní látky.

detekční zařízení pro scintigrafii. Jinak také scintilační kamera.

laboratorní metoda schopná detekovat zcela minimální koncentrace hormonů a jiných látek v tělních tekutinách.

speciální druh imunoanalýzy, který využívá radioaktivní látky.

varianta scintigrafie, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je určena pro detekci radionuklidů emitujících pozitrony prostřednictvím následně vzniklého anihilačního záření. Oproti SPECT dává kvalitnější obraz.

hybridní zobrazení PET a zároveň CT, které umožňuje naráz zobrazit funkci i anatomii orgánů.

radioaktivní látka, která se podává obvykle nitrožilní injekcí pacientovi před scintigrafií nebo za účelem léčby. Používá se celá řada různých druhů radiofarmak optimalizovaných pro odlišná vyšetření. Radiofarmaka se specifickou distribucí se využívají pro molekulární zobrazování, radiofarmaka s nespecifickou distribucí se používají pro veškeré ostatní zobrazování.

speciální druh imunoanalýzy, který využívá radioaktivní látky.

zobrazovací technika, která je schopna zaregistrovat záření gama vycházející z těla pacienta po předchozím podání radiofarmaka. To se v závislosti na svých chemických vlastnostech ukládá nebo vylučuje orgány. Získají se tak unikátní informace o jejich funkci.

detekční zařízení pro scintigrafii. Jinak také gamakamera.

varianta scintigrafie, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je určena pro detekci radionuklidů přímo emitujících záření gama.

hybridní zobrazení SPECT a zároveň CT, které umožňuje naráz zobrazit funkci i anatomii orgánů.

složenina slov terapie a diagnostika. Jedná se o diagnostiku terapie u individuálního pacienta, tzn. o určení, zda zvolená terapie bude účinná, a to ještě před jejím zahájením. Tento moderní termín trefně vystihuje mnoho desetiletí rutinně využívaný diagnostický a terapeutický proces při léčbě vybraných onemocnění na pracovištích nukleární medicíny.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací