Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

24. 2. 2024 Vzdělávání

Informace k aktuálnímu pořádanému kurzu gated-SPECT ve FN Olomouc - září 2024

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

 

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

 

Program:

Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu;  diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

 

Termín: 9.9.2024 - 13.9.2024

Místo konání: Klinika nukleární medicíny,  LF UP Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc

Školitel: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.

Max počet účastníků: 4

Cena: 10 000,- Kč 

Relevantní články