Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

19. 6. 2023 Vzdělávání

Informace k pořádanému kurzu gated-SPECT ve FN Olomouc

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

 

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

 

Program:

Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu;  diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

 

Termín: 18.9.2023 - 22.9.2023

Max počet účastníků: 4

Místo konání: Klinika nukleární medicíny,  LF UP Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc

Školitelé: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.

Cena: 8 000,- Kč

Přímý odkaz pro přihlašování na Lékařské fakultě UP Olomouc - Specializační vzdělávání:
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/#c19578

Relevantní články