Specializační vzdělávání v nukleární medicíně pro radiologické asistenty v Nemocnici České Budějovice

Specializační vzdělávání v nukleární medicíně pro radiologické asistenty v Nemocnici České Budějovice

19. 6. 2023 Vzdělávání

Možnosti specializačního vzdělávání v nukleární medicíně pro radiologické asistenty v Nemocnici České Budějovice (praktická část)

Specializační vzdělávání v nukleární medicíně (praxi) pro radiologické asistenty je možné nově absolvovat i v Nemocnice České Budějovice.

Kontakt: Mgr. Kristína Daňová
vedoucí radiologický asistent
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
e-mail: danova.kristina@nemcb.cz

Relevantní články