Česká společnost nukleární medicíny Technologicko-ošetřovatelská
14. července 2022

Technologicko-ošetřovatelská

Většinu členů technologicko-ošetřovatelská sekce tvoří radiologičtí asistenti a všeobecné sestry, ale jsou mezi námi i farmaceutičtí asistenti a zdravotní laboranti a někteří další členové ČSNM, které zajímá problematika týkající se těchto profesí.
Sekce má v současnosti zhruba 35 členů.
Technologicko-ošetřovatelská sekce má volenou tříčlennou radu. Zástupce sekce je členem výboru ČSNM.

Aktuální složení rady technologicko-ošetřovatelské sekce pro období 2018-2022:

 • Mgr. Blanka Dočekalová, DiS. – předseda rady sekce
 • Bc. Ivana Kuníková – člen výboru ČSNM za sekci
 • Bc. Pavel Hefka

Kontakty na představitele sekce jsou ke stažení >>zde<<.     

Členové sekce se zpravidla jedenkrát za rok setkávají na Pracovním dnu technologicko-ošetřovatelské sekce v Lékařském domě v Praze.
Kromě toho se členové sekce podílejí na programu Dnů nukleární medicíny.

Apelujeme na všechny asistenty a sestřičky z jednotlivých pracovišť nukleární medicíny

 staňte se našimi členy!
Čím více členů, tím větší síla při jednání o problémech, které se dotýkají nás všech!   Nelze čekat pomoc „shůry“ – musíme se postarat sami!
Přihlášku do ČSNM naleznete >>zde<<

Výhodou členství jsou např. nižší účastnické poplatky na semináře a konference pořádané ČSNM.

Možnosti dalšího vzdělávání pro členy sekce (a nejen pro ně):
Dle údajů na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví z 14. 7. 2022.
 

Možnosti specializačního vzdělávání v nukleární medicíně pro radiologické asistenty:
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

 • teorie
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
  • Fakultní nemocnice Plzeň
    
 • praxe
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Certifikované kurzy pro získání zvláštní odborné způsobilosti:
Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

 • Fakultní nemocnice Brno (pro všeobecné sestry)