website.web.month.

Nedostupná péče

Ne všechny účinné vyšetřovací a léčebné metody nukleární medicíny jsou v ČR dostupné. Důvody jsou legislativní a logistické. Příkladem může být velmi citlivá PET diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů s pomocí receptorových radiopeptidů. Více o této problematice v přednáškách prof. Bauma: