12. července 2022

Klinická

Založení klinické sekce inicioval prim. Šantora v r. 1995. Hlavním cílem bylo umožnit lékařům pracujícím v oboru nukleární medicíny pravidelná setkání, při kterých by si předávali vlastní zkušenosti a řešili praktické klinické problémy s prováděním a interpretací nejnovějších, ale i tradičních radionuklidových metod.

Členové rady klinické sekce se aktivně účastní organizace Dnů nukleárních medicíny, také dalších odborných akcí. Důležitým aspektem působení rady je i mezioborová spolupráce a podpora oboru na všech úrovních.