12. července 2022

Fyzikální

Fyzikální sekce ČSNM sdružuje všechny členy ČSNM, kteří mají zájem o problematiku týkající se fyziky, techniky, elektroniky a výpočetní techniky v rámci zabezpečení oboru nukleární medicína. Většinu členů sekce tvoří kliničtí radiologičtí fyzikové a radiologičtí fyzikové, vítáni jsou i radiologičtí technici a další profese pracující v NM. Fyzikální sekce má volenou radu, jejíž zástupce se účastní jednání výboru ČSNM.
Členové sekce se zpravidla jedenkrát za rok setkávají na konferenci pořádané pod záštitou ČSNM jedním pracovišť nukleární medicíny.

Složení rady fyzikální sekce pro aktuální období 2022 - 2026

zástupce ve výboru za fyzikální sekci: Ing. Tereza Kráčmerová
předsedkyně:  Ing. Petra Dostálová
člen: Ing. Michal Koláček