Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Podmínky ochrany osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby Česká společnost nukleární medicíny (dále jen ČSNM) jako organizační složka České lékařské společnosti J. E. Purkyně registrované: MV ČR č.j. VSP/1-2727/90-R, se sídlem Sokolská 31, 120 26 Praha 2, IČO: 00444359, DIČ: CZ00444359 zpracovávala mé osobní údaje, které jsem vyplnil(a) v tomto formuláři.

Akceptuji, že hlavním účelem zpracování údajů je moje identifikace jako člena ČSNM pro řízení přístupu k vnitřním informacím ČSNM na internetových stránkách www.csnm.cz a k případnému přihlášení se k odběru e-mailové korespondence. Vedlejším účelem je pro nečleny ČSNM usnadnění vytvoření přihlášky za člena ČSNM nebo pro členy i nečleny ČSNM přihlašování se na jednotlivé akce ČSNM. V případě elektronických anket akceptuji, že budou shromažďovány údaje o tom, že jsem hlasoval(a), nikoliv však jak. Účelem zpracování těchto údajů není vedení duplicitní databáze členů ČSNM, která je vedena pouze oddělením členské evidence ČLS JEP. Změny v osobních a kontaktních údajích budu řešit přímo s oddělením členské evidence ČLS JEP. Respektuji, že zde uvedené údaje nejsou tomuto oddělení postupovány a slouží jen ve vztahu k internetovým stránkám www.csnm.cz.

Potvrzuji, že jsem informován(a) o svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 tohoto zákona. Souhlas uděluji na dobu do jeho odvolání. Souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz nebo dopisem zaslaným na adresu: Česká společnost nukleární medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Součástí zprávy musí být kromě požadavku na odstranění dat i celé jméno, příjmení, korespondenční a e-mailová adresa.

Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu s výše uvedeným zpracováním osobních údajů se mohu ke členství v ČSNM nebo k účasti na akcích pořádaných ČSNM i nadále hlásit písemně. K informacím o činnosti ČSNM mám pravidelný přístup na shromáždění členů a nejsem tak nikterak diskriminován na členských právech.

Dále beru na vědomí, že Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je ve smyslu zákona 101/2000 Sb. správcem mých osobních údajů. Tyto údaje jsou elektronicky nešifrovaně předávány k uložení na datové nosiče webhostingové firmy ONEsolution s.r.o., IČ: 27710335, se sídlem Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsané 1.12.2006 a vedené u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 53686, která je z toho důvodu ve smyslu téhož zákona zpracovatelem mých osobních údajů. O ochraně osobních údajů v rozsahu definovaném zákonem uzavřeli správce se zpracovatelem písemnou smlouvu. Všechny fyzické osoby správce, které přicházejí s mými osobními údaji do styku, podepsali správci dat mlčenlivost.

Beru také na vědomí, že mnou uložené údaje jsou elektronicky dálkově přístupné po zadání správného přihlašovacího jména a hesla na internetových stránkách www.csnm.cz. Správce i zpracovatel se zříkají jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s mnou učiněným vyzrazením přihlašovacího hesla další osobě včetně odpovědnosti za vyzrazení prostřednictvím technických prostředků (software/hardware) využitých k odhalení mého přihlašovacího hesla.