Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nápověda k akcím

Jak se přihlásit k aktivní účasti na odborné akci?

Bez ohledu na to, zdali jste již přihlášen(a) na akci, máte možnost přihlásit libovolný počet sdělení. Podmínkou je dodržet požadovaný formát abstraktu. Až do uzávěrky abstrakt můžete abstrakt volně upravovat nebo zcela odstranit.

  • Veškerý text se uvádí s diakritikou ale neformátovaně, nukleonová čísla radionuklidů uvádějte v hranatých závorkách – např. [99m]Tc. Text lze pomocí zásobníku (clipboard) zkopírovat z jiných zdrojů a vložit do určených polí. Velikost polí lze individuálně přizpůsobit uchopením a tažením za jejich pravý dolní roh – to však nemá žádný vliv na výsledné formátování textu.
  • Název sdělení by neměl být delší než 150 znaků včetně mezer. Velká písmena se užívají dle obvyklých zvyklostí (nikoliv všechna velká).
  • Autory uvádějte každého jednotlivě na samostatný řádek. Každý řádek musí začínat jednociferným číslem pracoviště autora, bez mezery se pokračuje příjmením, mezerou se oddělí iniciály jednoho či více křestních jmen, za každou iniciálou je tečkou. Na jednom řádku je tak vždy právě jedna číslice, nejméně jedna mezera a nejméně jedna tečka. Velká a malá písmena se uvádějí dle zvyklostí zápisu v příjmení (nikoliv všechna velká).
  • Autorská pracoviště uvádějte každé jednotlivě na samostatný řádek. Každý řádek musí začínat jednociferným číslem ve vzestupném pořadí od jedné. Bez mezery následuje oficiální název oddělení, čárkou a mezerou je oddělen následující oficiální název instituce a další čárkou a mezerou je oddělena obec/město pracoviště.
  • Vlastní text abstraktu by měl mít členění na Cíl – Materiál a metoda – Výsledky – Závěr. Výjimku z tohoto členění představují přehledná sdělení. Každý z bodů „Cíl – Materiál a metoda – Výsledky – Závěr“ uvozuje nový odstavec a je následován dvojtečkou a mezerou.
  • Příklad správného formátu abstraktu je zde:
Využití [18]F-FDG v diagnostice nádorů
1Novák J.
2van der Meer K.
1Bond J.W.
1Klinika nukleární medicíny, Oblastní nemocnice v Horní Dolní, Horní Dolní
2Department of Surgery, The Biggest Hospital, New Town
Cíl: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.
Materiál a metoda: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Výsledky: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Závěr: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.