Česká společnost nukleární medicíny Časopis nukleární medicína
website.web.month.

Časopis nukleární medicína

Časopis nukleární medicína

Vlastní časopis hraje významnou roli v životě každé společnosti, ČSNM nevyjímaje. Má důležitou integrující a informační úlohu, která je v současném období nejrůznějších změn v mnoha oblastech nezastupitelná. Dalším důležitým důvodem jeho vzniku je nemožnost publikovat naše články ve vlastním časopisu s nutností publikovat v časopisech příbuzných nebo jiných lékařských oborů.

Časopis je určen všem pracovníkům oboru, především lékařům, lékárníkům, fyzikům, všeobecným sestrám a radiologickým asistentům i celé zdravotnické obci. Uveřejňuje úvodníky, původní a přehledové články, recenze knih a abstrakta originálních sdělení vybraných časopisů, zajímavé kazuistiky nebo obrazy, zprávy z kongresů a konferencí, informace z ČSNM i jednotlivých pracovišť, historické črty a další zajímavosti z oboru.

Přijímá příspěvky, které odpovídají odbornému zaměření časopisu - v češtině, slovenštině nebo v angličtině, vždy s abstraktem v angličtině (viz pokyny pro autory).

Všechny příspěvky zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresu NuklMed@gmail.com nebo poštou (CD) na adresu redakce: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika nukleární medicíny, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Všichni členové ČSNM budou časopis dostávat poštou na svou adresu vedenou u ČLS JEP.

Informace o předplatném a objednávky pro nečleny ČSNM přijímá:

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.: + 420 296 181 805
e-mail: spalova@cls.cz
kontaktní osoba: J. Spalová

Nukleární medicína: molekulární výzkum, diagnostika a terapie