Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Členem ČSNM se může stát pouze člen ČLS JEP, z.s. Informace o členství v ČLS JEP, z.s., a on-line registrace je k dispozici na webu ČLS JEP, z.s. Členský příspěvek se skládá z příspěvku do ČLS JEP a dále z příspěvku pro ČSNM, který aktuálně činí 200,- Kč. Snížená sazba 80,- Kč platí pro důchodce a 180 Kč pro členy bez VŠ vzdělání. V ceně je zasílání časopisu Nukleární medicína.

V rámci ČSNM je možno se navíc registrovat do 0 - 5 sekcí zároveň. Členství v sekci/sekcích je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce.

Přihláška ke členství zaregistrovaná sekretariátem ČLS JEP, z.s., je postoupena výboru ČSNM k vyjádření stanoviska. Výbor přihlášku projedná na nejbližší schůzi (cca 5x ročně) a poté se stanoviskem zašle sekretariátu ČLS JEP, z.s., k vyřízení. Rozhodnutí výboru o přijetí je zaznamenáno v zápisu z jednání a informace je nově přijatému členovi zaslána e-mailem.

Zcela nezávisle na této přihlášce je doporučeno každému zájemci o členství se zaregistrovat na tomto webu, neboť představuje základní komunikační kanál mezi výborem a členy. Členové mají zpřístupněné všechny části webu, mají právo hlasovat ve webových anketách a přispívat do otevřených diskuzí. Zaregistrovat se je třeba se shodným e-mailem, jako do ČLS JEP, z.s., aby mohla být zajištěna autorizace přístupu k webu. Jinak tento web není nijak provázán s primární databází členské evidence ČLS JEP, z.s.