Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Korespondenční volby 2018


Pokyny pro 1. kolo voleb ke stažení zde.

Oficiální seznamy členů k 16.1.2018 pro účely 1. kola voleb (pouze pro členy ČSNM).

V případě zapomenutého hesla je třeba napsat na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz žádost o vygenerování nového hesla, a to z e-mailové adresy, se kterou je člen k tomuto webu zaregistrován. Na tutéž adresu bude zasláno nově vygenerované heslo.

V případě, že člen nezná svoji přístupovou adresu, popř. ještě nikdy nepožádal o zřízení členského přístupu k webu, je třeba zaslat na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz žádost doplněnou o jméno, příjmení, adresu a členské číslo v evidenci členů, aby mohla být provedena autentifikace člena.

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM) je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Je členem European Assocation of Nuclear Medicine (EANM).

ČSNM sdružuje odborníky různých profesí, kteří mají vztah k oboru nukleární medicíny. Kromě lékařů jsou členy společnosti zdravotní sestry, zdravotní a farmaceutičtí asistenti, farmaceuti, chemici, imunoanalytici, fyzici, specialisté v elektrotechnice, výpočetní technice a řada dalších. ČSNM vytváří unikátní prostor pro interakci různých profesí a umožňuje tak rozvoj multidisciplinárního oboru, jakým nukleární medicína je. ČSNM tak pomáhá čelit současným nezdravým tendencím vyhraňování jednotlivých profesí, vedoucím k jejich izolovanosti a ztrátě schopnosti vnímat obor nukleární medicíny v celé své komplexitě.

ČSNM pořádá obvykle jednou ročně multidisciplninární národní kongres s mezinárodní účastí: Dny nukleární medicíny (DNM). Pro hlubší spolupráci ve specializovaných sférách zájmu má ČSNM zřízeno pět sekcí, které navíc pořádají jednou nebo několikrát ročně svá vlastní setkání.