Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM) je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Je členem European Assocation of Nuclear Medicine (EANM).

ČSNM sdružuje odborníky různých profesí, kteří mají vztah k oboru nukleární medicíny. Kromě lékařů jsou členy společnosti zdravotní sestry, zdravotní a farmaceutičtí asistenti, farmaceuti, chemici, imunoanalytici, fyzici, specialisté v elektrotechnice, výpočetní technice a řada dalších. ČSNM vytváří unikátní prostor pro interakci různých profesí a umožňuje tak rozvoj multidisciplinárního oboru, jakým nukleární medicína je. ČSNM tak pomáhá čelit současným nezdravým tendencím vyhraňování jednotlivých profesí, vedoucím k jejich izolovanosti a ztrátě schopnosti vnímat obor nukleární medicíny v celé své komplexitě.

ČSNM pořádá obvykle jednou ročně multidisciplninární národní kongres s mezinárodní účastí: Dny nukleární medicíny (DNM). Pro hlubší spolupráci ve specializovaných sférách zájmu má ČSNM zřízeno pět sekcí, které navíc pořádají jednou nebo několikrát ročně svá vlastní setkání.