Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pracovní den TO sekce

Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením vlády ČR rušíme plánovaný 26. pracovní den 16. 4. 2020 v Lékařském domě v Praze a přesouváme jej na duben příštího roku. Přesný termín oznámíme s dostatečným předstihem. Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že se uvidíme příští rok a ev. i na dalších akcích ČSNM.

Rada T-O sekce ČSNM - Blanka Dočekalová, Renáta Kohutová, Ivana Kuníková

Specializace pro radiologické asistenty

V NCO NZO v Brně nyní probíhá projekt podporovaný ESF, jehož předmětem je podpora specializačního vzdělávání – mimo jiné i pro radiologické asistenty v nukleární medicíně. Více informací zde.

Většinu členů technologicko-ošetřovatelská sekce tvoří radiologičtí asistenti a všeobecné sestry, ale jsou mezi námi i farmaceutičtí asistenti a zdravotní laboranti a někteří další členové ČSNM, které zajímá problematika týkající se těchto profesí. Sekce má v současnosti zhruba 30 členů.

Technologicko-ošetřovatelská sekce má volenou tříčlennou radu. Zástupce sekce je členem výboru ČSNM.

Aktuální složení rady technologicko-ošetřovatelské sekce pro období 2018-2022:
 • Mgr. Blanka Dočekalová, DiS. – předseda rady sekce
 • Bc. Ivana Kuníková – člen výboru ČSNM za sekci
 • Mgr. Renáta Kohutová
Kontakty na představitele sekce jsou ke stažení zde.

Členové sekce se zpravidla jedenkrát za rok setkávají na Pracovním dnu technologicko-ošetřovatelské sekce v Lékařském domě v Praze. Kromě toho se členové sekce podílejí na programu Dnů nukleární medicíny a Podzimní konferenci pořádané sekcí nukleární medicíny ČAS (v posledních letech společně s Regionem Praha ČAS).

Apelujeme na všechny asistenty a sestřičky z jednotlivých pracovišť nukleární medicíny – STAŇTE SE NAŠIMI ČLENY!

Čím více členů, tím větší síla při jednání o problémech, které se dotýkají nás všech! Nelze čekat pomoc „shůry“ – musíme se postarat sami!

Přihlášku do ČSNM naleznete zde

Výhodou členství jsou např. nižší účastnické poplatky na semináře a konference pořádané ČSNM.

Možnosti dalšího vzdělávání pro členy sekce (a nejen pro ně):

Dle údajů na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví z 10/2018

Možnosti specializačního vzdělávání v nukleární medicíně pro radiologické asistenty:
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Teorie:
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
 • Fakultní nemocnice Plzeň
Praxe:
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Možnosti specializačního vzdělávání v přípravě radiofarmak pro farmaceutické asistenty:
Příprava radiofarmak

Teorie:
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
Praxe:
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Masarykův onkologický ústav
Certifikované kurzy pro získání zvláštní odborné způsobilosti:
Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně
 • Fakultní nemocnice Brno
 • pro všeobecné sestry