Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

LEUCO-SCINT

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

Informace o možnosti použití metody centrifugace odebrané krve při nedostatečné rychlosti sedimentace.
Dopis je možné stáhnout ze stránek SÚKL: https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-leuco-scint-0-18mg-rad-kit-3-3-3

Složení rady radiofarmaceutické sekce a zápisy z plenárních zasedání:

Aktuální složení rady radiofarmaceutické sekce je ke stažení zde.

2018-2022

 • Mgr. Igor Tichý (předseda rady sekce, zvolený člen výboru ČSNM za sekci)
 • PharmDr. Kateřina Žilková (člen)
 • PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (člen)

 • Pozn.: od 1.2.2020 došlo k následujícím změnám: Mgr. et Mgr. Adam Čepa odstoupil jako předseda i jako člen rady RF sekce; předsedou se následně stal Mgr. Igor Tichý, místo v radě sekce doplnil PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

2014-2018

 • Mgr. František Zahrádka (od 1.1.2016 předseda a zástupce sekce ve výboru ČSNM, do 31.12.2015 člen)
 • PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (do 31.12.2015 předseda a zástupce sekce ve výboru ČSNM, od 1.1.2016 člen)
 • Mgr. Igor Tichý (člen)

2010-2014

 • PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (předseda a zástupce sekce ve výboru ČSNM)
 • Mgr. František Zahrádka (člen)
 • Mgr. Jarmila Drymlová (člen)
 • Doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D. (člen)
 • RNDr. Miroslav Linhart (člen)

Zápisy z plenárních zasedání RF sekce jsou ke stažení zde.

Historie pracovních dnů Radiofarmaceutické sekce ČSNM

Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce se konají od roku 1978. Začínaly jako pracovní schůze Komise pro přípravu radiofarmak (odborné společnosti ČLS měly komise), otevřené pro široké fórum odborníků a zájemců v oblasti radiofarmacie. Od roku 1988 do roku 1991 se pravidelné akce nazývaly odborné semináře o radiofarmacii nebo o přípravě radiofarmak. Od roku 1992, kdy došlo k vytvoření odborných sekcí ČSNM, se pravidelné akce nazývaly „Pracovní dny Sekce radiofarmacie ČSNM“ a od roku 2012, po přejmenování sekcí, „Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce ČSNM“.

 • 2020 Pracovní dny se nekonaly
 • 2019 Kouty u Ledče nad Sázavou XLI.
 • 2018 Máchovo jezero XL.
 • 2017 Kroměříž XXXIX.
 • 2016 Třebíč XXXVIII.
 • 2015 Brno XXXVII.
 • 2014 Strážnice XXXVI.
 • 2013 Opava XXXV.
 • 2012 Mladá Boleslav XXXIV.
 • 2011 Rožnov pod Radhoštěm XXXIII.
 • 2010 Zlín XXXII.
 • 2009 Hradec Králové XXXI.
 • 2008 Kolín XXX.
 • 2007 Havlíčkův Brod XXIX.
 • 2006 Třešť XXVIII.
 • 2005 Jičín XXVII.
 • 2004 Benešov u Prahy XXVI.
 • 2003 Plzeň XXV.
 • 2002 Havlíčkův Brod XXIV.
 • 2001 Brno XXIII.
 • 2000 Znojmo XXII.
 • 1999 Hradec Králové XXI.
 • 1998 Kutná Hora XX.
 • 1997 Jilemnice XIX.
 • 1996 Poděbrady XVIII.
 • 1995 Zlín XVII.
 • 1994 Benešov XVI.
 • 1993 Olomouc XV.
 • 1992 Praha XIV.
 • 1991 Brno XIII.
 • 1990 Poprad XII.
 • 1989 Ostrava XI.
 • 1988 Znojmo X.
 • 1987 Pracovní dny se nekonaly
 • 1986 Hradec Králové IX.
 • 1985 České Budějovice VIII.
 • 1984 Uherské Hradiště VII.
 • 1983 Znojmo VI.
 • 1982 Olomouc V.
 • 1981 Brno IV.
 • 1980 Blansko III.
 • 1979 Ostrava II.
 • 1978 Praha I.

Návod pro monitoring a práci v čistých prostorách při přípravě radiofarmak

Tento návod byl vytvořen Radiofarmaceutickou sekcí České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Návod podrobně popisuje práci v čistých prostorách spojených s přípravou radiofarmak. Na jeho základě si jednotlivá pracoviště vypracují vlastní SOP a postupy dle konkrétních dispozic a poţadavků pracoviště. Návod je určen všem pracovníkům radiofarmaceutické laboratoře.

Dostupné pro členy ČSNM po přihlášení zde

Odkaz na prezentace z XLI. pracovních dnů radiofarmaceutické sekce 22.-24.5.2019 zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Archiv prezentací proběhlých Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce zde (pouze pro členy ČSNM) zde.
Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy
OECD-NEA: 2015 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2015-2020.

Radiofarmaceutická sekce ČSNM sdružuje všechny členy ČSNM, kteří mají zájem o širokou problematiku radiofarmak jak pro diagnostiku, tak pro terapii, zahrnující výzkum, výrobu, přípravu, kontrolu a klinické využití radiofarmak. Do oblasti zájmu Radiofarmaceutické sekce spadá i technická problematika, radiační ochrana, organizační, metodické a ekonomické aspekty při využívání radiofarmak v nukleární medicíně. Většinu členů sekce tvoří radiofarmaceuti, farmaceuti a chemici (odborní pracovníci pro přípravu radiofarmak a osoby odpovědné za přípravu radiofarmak), vítáni jsou i farmaceutičtí asistenti a další profese pracující v NM. Sekce má v současnosti zhruba 50 členů. Radiofarmaceutická sekce má volenou radu, jejíž zástupce se účastní jednání výboru ČSNM.

Členové sekce se zpravidla jedenkrát za rok setkávají na konferenci pořádané pod záštitou ČSNM jedním z pracovišť nukleární medicíny.