Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Aktualizace národních radiologických standardů

Vážené kolegyně, kolegové,

vyzýváme všechna pracoviště a specialisty pracující v oboru, aby zasílali návrhy k aktualizaci či doplnění stávajících Národních radiologických standardů pro nukleární medicínu (uveřejněné ve věstníku MZČR 2/2016, dostupné zde).

Věnujte prosím této problematice náležitou pozornost, jedná se o důležitý dokument, jehož kultivace má vztah k naší každodenní profesní činnosti. Své připomínky a návrhy formou přiložené tabulky zasílejte do 31.12.2019 na adresu: nrs@csnm.cz.

Při připomínkování textu používejte prosím standardní zápis do tabulky, kterou je možno stáhnout zde. Tabulku přidejte jako přílohu mailu, uveďte v ní: stručně kdo připomínkuje – místo v textu, které připomínkujete – návrh nového znění textu – zdůvodnění, proč změnu navrhujete. Při publikaci textu ve formě Věstníku došlo ke změně formátování, a proto čísla stránek v části „Seznam“ u několika NRS neodpovídají následnému skutečnému stránkování Věstníku. Používejte tedy prosím reálná čísla stránek (případně i řádků), nikoliv čísla ze „Seznamu“.

Pokud máte připomínky k různým částem / kapitolám NRS, zasílejte je v jednotlivých mailech.

Návrh úpravy stávajících NRS:

Pro snazší třídění Vašich připomínek Vás žádáme, abyste do „předmětu mailu“ překopírovali označení té části, kterou připomínkujete, tak jak jsou uvedena pro jednotlivé části v seznamu NRS. Zvolte tedy jednu z možností uvedených níže (pro usnadnění je možné předmět mailu předvyplnit přímo klikem na konkrétní položku seznamu uvedeného níže). Do mailu jako přílohu přidejte vyplněnou tabulku.

Návrh strukturální změny NRS:

Pokud byste navrhli změny struktury NRS, uveďte do předmětu Struktura. Popište co nejpřesněji návrh změny struktury.

Návrh nového NRS:

V případě vypracování zcela nového NRS, vložte prosím do předmětu mailu příslušnou zesíleně označenou část seznamu (pro usnadnění je možné předmět mailu vyplnit přímo klikem na konkrétní položku seznamu uvedeného níže), do které by měl být nový NRS zařazen. Návrh nového standardu vyplňte dle aktuálního NRS - Obecný NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny nebo Obecný NRS pro terapii otevřenými zářiči.


Části NRS:

Zkratky
Úvod
I.Obecná část
Příloha A. Obecný NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny
Příloha B. Obecný NRS pro terapii otevřenými zářiči
II. Speciální část
NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny
Kardiovaskulární systém
Centrální nervový systém
Scintigrafie plic
Nefrourologie
Gastrointestinální trakt
Skelet a kostní dřeň
Štítná žláza a příštítná tělíska
Lymfatický systém
Onkologie (kromě PET)
Záněty a infekce
Scintigrafie 67Ga
PET
NRS pro terapie otevřenými zářiči
Terapie 131I
Paliativní terapie kostních metastáz
Synoviortéza
NRS pro nescintigrafické diagnostické metody
Akumulační radiojodový test
Měření celkové ledvinné funkce
Nescintigrafická hematologická radionuklidová měření

Děkujeme za spolupráci při kultivaci tohoto důležitého textu.

Výbor ČSNM

Posláním klinické sekce ČSNM je aktivní podpora vzájemné výměny informací o nových, ale i stávajících diagnostických a terapeutických postupech v rámci oboru. Za tímto účelem jsou pořádány semináře, na kterých jsou diskutována konkrétní témata s odborníky, kteří se dělí o své cenné zkušenosti; tato setkání se stala již tradiční součástí celoživotního vzdělávání nejen lékařů.

Klinická sekce se podílí na přípravě edukativních bloků v rámci Dnů nukleární medicíny, připravuje a koordinuje semináře pracovního zaměření, spolupracuje i na přípravě mezioborových seminářů s pracovníky jiných oborů.

Aktuální složení zvolené rady sekce pro období 2014-2018 je ke stažení zde.

  • MUDr. Martin Havel, Ph.D. - předseda rady sekce, zvolený člen výboru ČSNM
  • MUDr. Petr Libus - člen
  • MUDr. David Zogala

Více informací o klinické sekci naleznou přihlášení členové ČSNM zde.

Výroční zpráva o činnosti klinické sekce ČSNM ČLS JEP za období XI/2014 - IX/2015 je ke stažení zde.