Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Současné rozmístění pracovišť poskytujících ambulantní nebo lůžkovou péči v oboru nukleární medicíny je patrné z mapky:

mapa ambulantních a lůžkových pracovišť


Praha


Praha 2 - Nové Město
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (státní příspěvková organizace)
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
Salmovská 3, 120 00 Praha 2 (ústav)
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 (pracoviště PET/CT, scintigrafie, SPECT/CT)
U nemocnice 5, 128 53 Praha 2 (pracoviště scintigrafie, SPECT/CT)
Přednosta: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Primář: MUDr. David Zogala
Tel.: 224 965 813 (ústav), 224 965 700 (klinické odd.)
Fax: 224 922 486
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT

Praha 4 - Krč
Radioizotopové pracoviště IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Primářka: MUDr. Nevenka Solar
Tel.: 241 721 386
Fax: 241 721 386

Praha 5 - Homolka
Nemocnice Na Homolce (státní příspěvková organizace)
Oddělení nukleární medicíny - PET centrum
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Primář: doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
Tel.: 257 272 165
Fax: 257 272 163
E-mail: nm@homolka.cz, otakar.belohlavek@homolka.cz
Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT

Praha 5 - Motol
Fakultní nemocnice v Motole (státní příspěvková organizace)
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Přednosta: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Tel.: 224 434 600
Fax: 224 434 620
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení

Praha 6 - Střešovice
Prague Medical Care Department, s.r.o.
Pracoviště nukleární medicíny v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200/1, 162 00 Praha 6
Primář: doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Tel.: 973 203 485, 778 052 815
Fax: 973 203 485
Služby: scintigrafie, SPECT

Praha 8 - Bulovka
Centrum nukleární medicíny s.r.o.
Budínova 2, 180 81 Praha 8
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Lami
Tel./fax: 266 084 581
Služby: scintigrafie, SPECT/CT

Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Budínova 1a, 180 00 Praha 8
Vedoucí lékař: MUDr. Lucia Kaliská, PhD., FEBNM
Tel.: 222 998 956
Služby: PET/CT

Praha 9 - Vysočany
Centrum nukleární medicíny s.r.o.
Sokolovská 304, 190 61 Praha 9
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Lami
Tel./fax: 266 006 261
Služby: scintigrafie, SPECT

Praha 10 - Vinohrady
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (státní příspěvková organizace)
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Přednosta: MUDr. Otto Lang, PhD.
Tel.: 267 163 186 (sekretariát), 267 162 809 (přednosta)
Fax: 267 162 660
E-mail: knmsec@fnkv.cz (sekretariát), lang@fnkv.cz (přednosta)
Služby: scintigrafie, SPECT/CT


Jihočeský kraj


České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oddělení nukleární medicíny
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Primář: MUDr. Václav Maxa
Tel.: 387 875 601
Fax: 386 461 941 (ředitelství)
E-mail: nuklmed@nemcb.cz
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení

Strakonice
Nemocnice Strakonice, a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Primář: MUDr. Martina Hlinková
Tel.: 383 314 292 (290)
Fax: 383 314 122 (ředitelství)
Služby: scintigrafie, SPECT


Jihomoravský kraj


Blansko
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Blansko (příspěvková organizace, zřizovatel Město Blansko)
Sadová 33, 678 31 Blansko
Primář: MUDr. Karol Bolčák
Tel.: 516 838 240, Mobil: +420 725 580 394
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení

Brno
Fakultní nemocnice Brno (státní příspěvková organizace)
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Vedoucí lékař: MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Tel.: 532 233 584
Fax: 532 233 840
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/MR

Brno
Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav (státní příspěvková organizace)
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Primář: MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Tel.: 543 131 300, 543 131 301
Fax: 543 131 350
E-mail: rehak@mou.cz

Brno
NUKLEA, medical center, s.r.o.
Bratislavská 2, 602 00 Brno
Primář: MUDr. Karel Koudelka
Tel.: 545 212 007
Fax: 545 210 583
Služby: scintigrafie, SPECT

Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pracoviště nukleární kardiologie, I.interní kardioangiologická klinika a ICRC
Pekařská 53, 656 91 Brno
Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.
Odborný zástupce pro NM: MUDr. Jiří Vašina
Tel.: 543 181 111
Služby: SPECT

Brno (neaktualizovaná data)
Soukromá imunologická laboratoř, Brno
Bratislavská 2, 602 00 Brno
Tel.: 545 212 141

Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Primář: MUDr. Jaromír Bernátek
Tel.: 518 601 470
Fax: 518 614 176
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT

Znojmo
Nemocnice Znojmo (příspěvková organizace)
Oddělení nukleární medicíny
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Primář: MUDr. Milan Konvička
Tel.: 515 215 595
Služby: scintigrafie, SPECT


Karlovarský kraj


Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Primář: MUDr. Jan Valeš
Tel.: 354 225 370
Fax: 359 882 178
Služby: scintigrafie, SPECT/CT


Královéhradecký kraj


Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové (státní příspěvková organizace)
Oddělení nukleární medicíny
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Primář: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Tel.: 495 832 337 (kartotéka), 495 834 512 (sekretariát)
Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT, lůžkové oddělení

Jičín
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Bolzanova 511, 506 43 Jičín
Primář: MUDr. Václav Engelmann
Tel.: 493 582 349
E-mail:
Služby: scintigrafie, SPECT

Trutnov
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oddělení nukleární medicíny
M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov
Primář: MUDr. Viera Rousková
Tel.: 499 866 302
Služby: scintigrafie, SPECT, imunoanalytická laboratoř


Liberecký kraj


Jilemnice
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení nukleární medicíny
Metyšova 465, 514 15 Jilemnice
Primář: MUDr. Lenka Tylová
Tel.: 481 551 320
E-mail: lenka.tylova@seznam.cz
Služby: scintigrafie, SPECT

Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Centrum zobrazovacích metod, Oddělení nukleární medicíny
Husova 10, 460 63 Liberec 1
Primář: MUDr. Miroslav Jerinić
Tel.: 485 312 731 (819)
Služby: scintigrafie, SPECT


Moravskoslezký kraj


Frýdek-Místek
Nemocnice ve Frýdku-Místku (příspěvková organizace)
Oddělení nukleární medicíny
E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
Primář: MUDr. Pavel Šrubař
Tel.: 558 415 480
E-mail: onm@nemfm.cz
Služby: scintigrafie, SPECT

Nový Jičín
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Primář: MUDr. Andrea Bronczková
Tel: 556 773 104
Služby: PET/CT

Opava
Slezská nemocnice v Opavě (příspěvková organizace)
Oddělení nukleární medicíny
Olomoucká 86, 746 01 Opava
Primář: MUDr. Tomáš Böhm
Tel.: 553 766 480 (483)
Služby: scintigrafie, SPECT/CT

Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava (státní příspěvková organizace)
Klinika nukleární medicíny
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Tel.: 597 373 400
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT, lůžkové oddělení


Olomoucký kraj


Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc (státní příspěvková organizace)
Klinika nukleární medicíny
I. P. Pavlova 6, 755 20 Olomouc
Přednosta: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Tel.: 588 444 262
Fax: 588 442 519
E-mail: knm@fnol.cz
Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT, lůžkové oddělení

Prostějov
Středomoravská nemocniční a.s.
Úsek imunologie Centra laboratorní medicíny
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Primář: Prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA, EurChem
Tel.: 602 334 559
Služby: imunoanalytická laboratoř

Přerov
Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
Oddělení nukleární medicíny
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Primář: MUDr. Jana Zapletalová
Tel.: 581 271 610, 724 105 669
Služby: scintigrafie, SPECT


Pardubický kraj


Chrudim
DIMED s. r. o. - Pracoviště Chrudim
Pracoviště zobrazovacích metod
Radiodiagnostika a nukleární medicína
Areál Nemocnice Chrudim
Václavská 570, 537 01 Chrudim
Ředitel: MUDr. Vladimír Kučera
Tel.: 469 318 074
Služby: scintigrafie, SPECT


Plzeňský kraj


Klatovy
Klatovská nemocnice, a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Plzeňská 569, 339 38 Klatovy 2
Primář: MUDr. Vladimíra Baarová
Tel.: 376 335 301
E-mail: baarova@nemkt.cz
Služby: scintigrafie, SPECT

Plzeň - Lochotín
Fakultní nemocnice Plzeň (státní příspěvková organizace)
Klinika zobrazovacích metod - úsek nukleární medicíny, úsek nukleární kardiologie, úsek hybridních zobrazovacích metod
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Vedoucí lékař úseku nukleární medicíny: MUDr. Jan Záhlava
Vedoucí lékař úseku nukleární kardiologie: MUDr. Alexander Malán
Vedoucí lékař úseku hybridních zobrazovacích metod: MUDr. Eva Ferdová
Zástupce přednosty pro LP, primář: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D
Tel.: 377 104 590
Fax: 377 104 591
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT, PET/MR


Středočeský kraj


Kolín
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Oddělení nukleární medicíny
Žižkova 146, 280 20 Kolín 3
Primář: MUDr. Věra Vojtěchová
Tel.: 321 756 434 (recepce), 321 756 431 (primář)
Služby: scintigrafie, SPECT/CT

Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Oddělení nukleární medicíny
Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
Primář: MUDr.Ingrid Špalková
Tel.: 326 742 501, 326 742 500
E-mail: ingrid.spalkova@seznam.cz
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, léčba chronických kloubních zánětů, kostních metastáz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Oddělení nukleární medicíny
Podbrdská 269, 261 95 Příbram V - Zdaboř
Primář: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Tel.: 318 654 209, 318 654 308
Fax: 318 654 116
e-mail: onm@onp.cz
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, ambulantní terapie


Ústecký kraj


Chomutov
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Oddělení nukleární medicíny
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Primář: MUDr. Aleš Chodacki
Tel.: 603 830 985
Fax: 474 447 437
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, lůžkové oddělení

Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nukleární medicíny
V podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem
Primář: MUDr. Aleš Chodacki
Tel.: 477 112 950
Fax: 477 112 960
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, PET/CT, lůžkové oddělení


Vysočina


Havlíčkův Brod
Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Primář: MUDr. Petr Libus
Tel.: 569 472 368 (222)
Fax: 569 421 982
Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, ambulantní léčba hyperthyreóz, chronických kloubních zánětů, kostních metastáz, endokrinologická ambulance

Jihlava
Nemocnice Jihlava, p.o.
Oddělení nukleární medicíny a PET centrum
Vrchlického 59, 586 00 Jihlava
Primář: Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Tel.: 567 157 446, 735 195 489
Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT

Nové Město na Moravě
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení nukleární medicíny
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Tel.: 566 683 532
Fax: 566 801 609
Služby: scintigrafie, SPECT/CT

Pelhřimov
Nemocnice Pelhřimov p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
Primář: MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Tel.: 565 355 493
Fax: 565 324 645
Služby: scintigrafie, SPECT/CT


Zlínský kraj


Uherské Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Oddělení nukleární medicíny, pavilon č. 13
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Primář: MUDr. Vojtěch Grecman
Tel.: 572 529 750 (753)
Služby: scintigrafie, SPECT/CT

Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Primář: MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Tel.: 577 552 825
Odborný zástupce: MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT