Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Termíny atestačních zkoušek a kurzů 2021


 • jarní termín atestace - v Hradci Králové - 6.5.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 1. a 2.3.2021 na Klinice nukleární medicíny IPVZ se sídlem v Olomouci

 • podzimní termín atestace - v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady) - 13.12.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 4. a 5.10.2021 v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady)

Nabídka odborných stáží Subkatedry nukleární medicíny IPVZ Praha pro 1. pololetí roku 2020 je ke stažení zde.

 • Specializační kurz – Kurz v Nukleární medicíně, 9.3.-10.3.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Skelet, 21.4.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Plíce, 29.4.2020
 • Odborná stáž – PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů, 26.3. - 27.3.2020
 • Specializační odborná stáž v oboru nukleární medicína, 11.3. - 3.4.2020
 • Odborná stáž – Základy nukleární medicíny, 11.5. - 22.5.2020
 • Odborná stáž se zaměřením na dětskou nefrourologii, 14.5. - 15.5.2020

Termíny atestací z Nukleární medicíny pro rok 2020:


LF MU Brno 3.6.2020

2.LF UK Praha 2.12.2020

Aktuální vzdělávací program dostupný zde

Aktuální znění atestačních otázek dostupné zde

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

Vzdělávací program specializačního vzdělávání lékařů v oboru Nukleární medicína je popsán ve Věstníku MZd ČR 2015, částka 9.

Seznam akreditovaných zařízení pro specializační vzdělávání lékařů je zde.

Termíny atestací lékařů z NM jsou obecně zveřejňovány na na webu MZd. Konkrétně v roce 2015 se atestace lékařů z NM konají 3.6.2015 na LF MU Brno a 3.12.2015 na LF UP Olomouc.