Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Lékařští i nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou ze zákona povinni se po dobu výkonu povolání kontinuálně vzdělávat. Existují dva nezávislé systémy registrující toto vzdělávání:

ČSNM představuje historicky nejvýznamnější instituci, která kdy zajišťovala kontinuální vzdělávání širokého spektra profesí v oboru nukleární medicíny. Přestože dnešní doba nabízí řadu dalších alternativ kontinuálního vzdělávání zastřešených jinými institucemi (IPVZ, ČLK, ČAS, SRLA, ČSFM apod.), ČSNM si zachovala v oboru nukleární medicíny své dominantní postavení.