Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

U akcí kontinuálního vzdělávání lékařů, které pořádá ČSNM, zajišťuje ČSNM jejich registraci u České lékařské komory cestou ČLS JEP, z.s. Za tím účelem použije organizátor akce požadovaný formulář.

ČSNM byla v minulosti oprávněna vydávat souhlasná stanoviska s pořádáním vzdělávacích akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle §2 odst. d, e, f vyhl. 321/2008 Sb. Činila tak v souladu s Vnitřním předpisem č. 3 na základě žádosti. Od 1.9.2017 byla vyhl. 321/2008 Sb. zrušena bez náhrady, a tudíž systém vydávání souhlasných stanovisek pro NLZP zanikl.