Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Cestovní grant ČSNM pro účast na International symposium on Molecular Imaging Agents, Groningen, 13.-15.2.2017. Podmínky udělení grantu jsou ke stažení zde.
Grant EANM na vzdělávací akce pro členy do 38 let. Více informací zde.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

výbor ČSNM inicioval aktualizaci členské základny jednotlivých sekcí. Z oddělení členské evidence ČLS JEP bude v průběhu ledna rozeslán elektronicky komunikujícím členům ČSNM e-mail a ostatním členům dopis se žádostí o vyznačení zájmu o členství v některé ze sekcí. Členství v sekci je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce. Příští volby se budou konat v příštím roce. Člen ČSNM může být registrován v libovolném počtu sekcí (0 – 5). V případě, že neodpovíte do konce února, budeme mít za to, že nemáte zájem o registraci v žádné ze sekcí; vašeho členství v ČSNM se to nikterak nedotýká. Odpovědi prosím posílejte e-mailem nebo poštou na adresu členské evidence uvedenou v zápatí formuláře, který je ke stažení zde.

S pozdravem

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., vědecký sekretář

SÚKL: OOP 07-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.1.2017).

European Workshop on Quantitative Imaging for molecular radiotherapy – metrology for clinical practice, Vídeň, 5.-6. dubna 2017.

Vážené kolegyně a kolegové.

Výbor ČSNM považuje za potřebné zkvalitnit propagaci nukleární medicíny v jednotlivých regionech. Vhodnou cestou k této propagaci jsou především regionální odborné semináře pro lékaře ze spolupracujících oborů, na jejichž pořádání se podílí místní pracoviště nukleární medicíny nebo je přímo organizuje. Primáři oddělení nukleární medicíny by měli mít možnost snadněji pořádat tyto semináře, na kterých by mohli ukázat klinickým kolegům možnosti a výhody jednotlivých vyšetřovacích metod a léčby. Hlavní současnou myšlenkou je založit skupinu odborníků, kteří by na pozvání jednotlivých pracovišť přednášeli o konvenční nukleární medicíně, hybridních metodách, PET, léčbě a dalších tématech. Přitom samozřejmě předpokládáme, že i nadále budete moci zvát odborníky i podle Vaší individuální domluvy.

Tímto Vás chceme požádat o názor na tuto formu pomoci, zda byste ji využívali a zda byste případně byli sami ochotni zapojit se do tohoto programu.

Napište nám své názory, komentáře, nápady i potřeby nejen k této problematice, ale i jiným současným problémům, které se týkají naší odbornosti.

Prosíme vyjádřete se do 15.1.2017. Odpovědi zasílejte Klinické sekci ČSNM - na adresu: petr.libus@onhb.cz

Za ČSNM ČLS JEP

MUDr.Petr Libus, pokladník

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.

Na portálu IAEA v sekci Webinars jsou ke stažení proběhlé semináře realizované ve spolupráci s EANM. Každé pondělí počínaje 27.6.2016 budou přidávány další pro oblast Basic Nuclear Medicine a později i Paediatric Nuclear Medicine.

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací