Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Konference IRIST - Praha 31. 8. - 1. 9. 2018

Programu podpory vzdělávání mladých členů ČSNM

ČSNM v rámci již zavedeného Programu podpory vzdělávání mladých členů ČSNM vypisuje "granty" na úhradu účastnického poplatku na konferenci IRIST v Praze 31. 8.-1. 9., který je pro všechny účastníky z České republiky 120 Euro s termínem registrace a zaplacením poplatku do 30. 6.
Výbor ČSNM vyzývá, aby členové ve věku do 40 let, kteří by se chtěli konference zúčastnit (pro tuto akci výbor zvyšuje věkový limit), podávali žádost o úhradu tohoto účastnického poplatku na adresu: pokladnik@csnm.cz, přijímány budou žádosti zaslané od 13. 6. 7:00 do 25. 6.
Podpora bude přidělována podle pořadí došlých žádostí až do limitu 80 tisíc Kč. Proplacení schválené podpory účastníků (3120 CZK) bude provedena na základě předložení dokladu o zaplacení kongresového poplatku účastníkem a certifikátu o absolvování kongresu.

Předběžný program, Registrační formulář, Formulář pro abstrakt

55. DNM, Mikulov, 19.-21. 9. 2018: pozvánka, I. informace, II. informace a web akce s možností registrace.
Aktuální využití metod nukleární medicíny v neurologii, seminář ÚNM 1. LF UK a VFN, Praha, 21. 6. 2018. Pozvánka.
SÚKL: Opatření obecné povahy 02-18: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak s účinností od 1.6.2018.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

Doc. MUDr. Martin Wald, PhD., předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP, informuje o konání Evropského lymfologického kongresu (http://www.esl2018.com) ve dnech 21.-22. září 2018 v Praze. V rámci kongresu proběhne workshop vedený prof. Bourgeois (prezident Belgické lymfologické společnosti) na téma "A new TNM like classification of the lymphedema". Předběžný termín workshopu je sobota dopoledne 22.9.2018. Účast na samotném workshopu pro lékaře nukleární medicíny bude bezplatná, pro případné zájemce o jednodenní účast bude cena stanovena dodatečně.

Otevírá se specializační vzdělávání v oboru Příprava radiofarmak, které je určeno pro farmaceutické asistenty. Informační leták.
XL. pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Hotel Port, Máchovo jezero, 6.-8.6.2018; pozvánka, I. informace a II. informace. Registrace je již možná na webu akce.
XIX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, Nitra, 28. - 30. 11. 2018

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT): akce 2018.
Nabídka odborných stáží subkatedry nukleární medicíny Olomouc pro 1. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací