Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

CT (Computed Tomography)

Varianta rentgenového vyšetření, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je vhodná pro zobrazení anatomických detailů.

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)

speciální druh imunoanalýzy bez použití radioaktivní látky.

Gamakamera

detekční zařízení pro scintigrafii. Jinak také scintilační kamera.

Amunoanalýza

laboratorní metoda schopná detekovat zcela minimální koncentrace hormonů a jiných látek v tělních tekutinách.

IRMA (ImmunoRadioMetric Assay)

speciální druh imunoanalýzy, který využívá radioaktivní látky.

PET (Positron Emission Tomography)

varianta scintigrafie, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je určena pro detekci radionuklidů emitujících pozitrony prostřednictvím následně vzniklého anihilačního záření. Oproti SPECT dává kvalitnější obraz.

PET/CT

hybridní zobrazení PET a zároveň CT, které umožňuje naráz zobrazit funkci i anatomii orgánů.

Radiofarmakum

radioaktivní látka, která se podává obvykle nitrožilní injekcí pacientovi před scintigrafií nebo za účelem léčby. Používá se celá řada různých druhů radiofarmak optimalizovaných pro odlišná vyšetření. Radiofarmaka se specifickou distribucí se využívají pro molekulární zobrazování, radiofarmaka s nespecifickou distribucí se používají pro veškeré ostatní zobrazování.

RIA (Radio ImmunoAnalysis)

speciální druh imunoanalýzy, který využívá radioaktivní látky.

Scintigrafie

zobrazovací technika, která je schopna zaregistrovat záření gama vycházející z těla pacienta po předchozím podání radiofarmaka. To se v závislosti na svých chemických vlastnostech ukládá nebo vylučuje orgány. Získají se tak unikátní informace o jejich funkci.

Scintilační kamera

detekční zařízení pro scintigrafii. Jinak také gamakamera.

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

varianta scintigrafie, která umožňuje zobrazit tomografické řezy. Je určena pro detekci radionuklidů přímo emitujících záření gama.

SPECT/CT

hybridní zobrazení SPECT a zároveň CT, které umožňuje naráz zobrazit funkci i anatomii orgánů.

Teranostika

složenina slov terapie a diagnostika. Jedná se o diagnostiku terapie u individuálního pacienta, tzn. o určení, zda zvolená terapie bude účinná, a to ještě před jejím zahájením. Tento moderní termín trefně vystihuje mnoho desetiletí rutinně využívaný diagnostický a terapeutický proces při léčbě vybraných onemocnění na pracovištích nukleární medicíny.