Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Od roku 1999 se PET a později i PET/CT (2003) natolik osvědčily v klinické praxi, že potřeba těchto vyšetření přesáhla možnosti prvního PET centra v ČR a v průběhu dalších let bylo postupně otevřeno několik dalších pracovišť. Současné rozmístění skenerů je zřejmé z mapky, kde jsou PET/CT skenery vyznačeny temně červeně a PET/MR skenery temně modře:

mapa instalovaných PET/CT a PET/MR skenerů

Na otázku, kolik skenerů je zapotřebí pro populaci České republiky, se ve své diplomové práci pokusila vůbec poprvé odpovědět studentka 3. LF UK. Diplomová práce z roku 2007 je ke stažení zde. Další zdroj informací je k dispozici na speciálním webu (zde) věnovaném této problematice.

V roce 2010 bylo v ČR provedeno 1.888 PET/CT a PET vyšetření na 1 milion obyvatel. Porovnání se stavem jinde v Evropě v témže roce lze nalézt zde.

vývoj počtu pet a pet/ct vyčetření v čr počty aplikací jednotlivých radiofarmak pro pet v roce 2012