Pracovní den T-O sekce

Pracovní den T-O sekce

21. 1. 2024

Pozvánka na letošní pracovní den T-O sekce

Pozvánka na 27. pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce ČSNM ČLS JEP

Dne 21. 3. 2024 10:00 hod (registrace od 9:00 hod.) se bude konat tradišní pracovní den T-O sekce, v Lékařském domě, Sokolská 31, v Praze.

Přihlášky zasílejte do 10. 3. 2024 e-mailem na adresu kunikova@csnm.cz nebo poštou na adresu Bc. Ivana Kuníková, Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 (telefon: 267162477)

Platba: předem převodem – do 15. 3. 2024,číslo účtu: 500617613/0300, variabilní symbol: 2524047, do zprávy pro příjemce napište své jméno; hotově při registraci
- přihlášení předem (do 10. 3. 2024) 200 Kč, bez přihlášení předem 400 Kč, přednášející zdarma.

Pozvánku naleznete na odkazu >> zde <<

Relevantní články