Návštěva profesora Abasse Alaviho v České republice

Návštěva profesora Abasse Alaviho v České republice

15. 5. 2024

Pozvánka na přednáškové odpoledne prof. Abasse Alaviho

V červnu navštíví ČR jeden z nejvýznamnějších světových odborníků v nukleární medicíně, lékař a vědec, který byl u prvního podání FDG pacientovi a řady dalších důležitých okamžiků našeho oboru – prof. Abass Alavi. Přijďte si poslechnout jeho zkušenosti z pionýrského období NM a pohled na budoucnost.

Registrace na přednáškové odpoledne v Praze dne 18. 6. 2024 (očekávaná délka cca. 2 hod) zde: https://forms.gle/zUVyEriBVSSdL7us6

Program prof. Alaviho bude pokračovat i na Moravě, ve čtvrtek navštíví MOU Brno a pracoviště ÚJV, Ústav molekulární a translační medicíny LF UPOL, v pátek pak LF OU a FN Ostrava (odpoledne od 14:00 zde plánována přednáška).

Profesor Abass Alavi je významný lékař a vědec íránského původu, který celý svůj život zasvětil nukleární medicíně. Na University of Pennsylvania v USA se stal průkopníkem klinického využití pozitronové emisní tomografie (PET). Byl součástí skupiny, která jako první na světě použila 18F-fluorodeoxyglukózu k zobrazení metabolizmu. Profesor Alavi se narodil v íránském Tabrízu a přes skromné poměry své rodiny se díky svým vynikajícím studijním výsledkům stal lékařem. V roce 1966 emigroval do USA, kde se začal věnovat zobrazovacím metodám, zvláště nukleární medicíně. Jeho průlomový výzkum v oblasti PET významně ovlivnil diagnózu mnoha onemocnění. Navzdory svému věku přes 80 let Alavi neustále pracuje a jeho publikace jej řadí mezi nejcitovanější vědce na světě. Je držitelem mnoha prestižních ocenění a mezinárodně uznávaným průkopníkem v oboru. S více než 1200 články a téměř 58 000 citacemi přispěl k výzkumu a aplikaci PET v medicíně na globální úrovni. Prof. Alavi na pozvání České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP navštíví v červnu Českou republiku a bude sdílet své celoživotní zkušenosti s užitím nukleární medicíny napříč odbornostmi.

Relevantní články