Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
SÚKL: Návrh opatření obecné povahy 04 – 15, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak
Publikace IAEA: Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
CT Essentials for Hybrid Imaging, Londýn, 26.-27. 11. 2015 - program
OECD-NEA: 2015 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2015-2020.
SÚKL: OOP 02-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.7.2015)

Ve Věstníku MZd ČR 2015, částka 9, vyšel nový vzdělávací program v NM pro lékaře.

SÚKL: Opatření obecné povahy 03 – 15, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak (18F Florbetaben inj. a 18F Flutemetamol inj.).
Publikace IAEA: Clinical PET/CT Atlas: A Casebook of Imaging in Oncology

Byly vydány nové Národní radiologické standardy – radiologická fyzika (Věstník MZd, částka 6 z 29.5.2015).

Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 2. pololetí 2015
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
XVII. Nitrianske dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Nitra, 26. - 27. 11. 2015, I. informace
Možnosti vzdělávání NLZP v nukleární medicíně.
Výzkumné granty IAEA pro rok 2015 - více zde. Zájemci mohou využít e-mailový kontakt: research.contracts@iaea.org.

Informace SÚKL pro žadatele o úhradu radiofarmaka XOFIGO: Pokud kdokoliv žádá o úhradu, musí si ji nasmlouvat s pojišťovnou a musí být splněny indikační podmínky, tedy doporučení KOC. Preparát se vykazuje jako IPLP pod kódem 0002102 223Ra Radium-dichlorid inj., úhrada 130 185,36 Kč za 1 aplikaci.

Výbor vyzývá členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci dle pravidel uvedených v bodě 8) zápisu ze schůze výboru 2013-05-29. Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

Nové vzdělávací materiály IAEA: Human Health Campus.

OECD: NEA Monthly News Bulletin nově v odkazech na časopisy na tomto webu.

Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy