5. Konference radiologických fyziků (ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP) a členská schůze ČSFM, schůze výboru Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP, 15.-17.04.2015, Hotel Grand, Beroun. Podrobné info a registrační formulář naleznete zde.

Stanovisko sekce imunoanalytických metod (odbornost 815) k setrvání v České společnosti nukleární medicíny je ke stažení zde.

Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.
Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2015
Dne 9.11.2014 odstoupil z funkce předsedy ČSNM i z členství ve výboru MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. Výbor oslovil v souladu s bodem 3, čl. 11 Interního předpisu č. 1 prof. MUDr. Martina Šámala, DrSc. (ÚNM VFN a 1. LF UK Praha), který členství ve výboru odmítl a následně RNDr. Karla Zeleného, CSc. (M.G.P. spol. s r.o.), který se umístil ve volbách do výboru na nejbližším dalším místě. Ten dne 3.12.2014 členství ve výboru přijal. Na nejbližší plánované schůzi výboru 14.1.2015 proběhne volba nového předsedy a případně dalších funkcionářů, bude-li to situace vyžadovat. Do té doby výbor funguje běžným způsobem a rozhodování v neodkladných záležitostech realizuje kolektivně.
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací

III. Popradské lekárske dni 2015 so zameraním na rádiológiu a nukleárnu medicínu s medzinárodnou účasťou, 6.2. - 7.2.2015, Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy