XXI. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce - Celostátní konferenci ČSNM a ČAS, 10.04.2015, Praha, Lékařský dům, pozvánka, přihláška
XXXVII. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM, 27.-29.5.2015, Brno, Hotel Santon, bližší informace a přihlašování v průběhu února

EANM pořádá 16.-17.7.2015 ve Vídni a spolu s národními společnostmi NM finančně podporuje již tradiční Young Investigators Meeting. Více informací pro zájemce do 33 let je zde.

IAEA pořádá ve Vídni 5.-9.10.2015 International Conference on Clinical PET CT and Molecular Imaging: PET CT in the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy (IPET-2015), pozvánka, podrobnosti, web akce

IPVZ pořádá dne 5.3.2015 Inovační kurz – Radiofarmaka.
IPVZ pořádá dne 13.3.2015 Specializační odbornou stáž – Radiofarmacie.

Výbor vyzývá členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci dle pravidel uvedených v bodě 8) zápisu ze schůze výboru 2013-05-29. Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

Nové vzdělávací materiály IAEA: Human Health Campus.

Do archivu přidány odkazy na přednášky a fotografie z 51. DNM.

OECD: NEA Monthly News Bulletin nově v odkazech na časopisy na tomto webu.

Tradiční Klinický den se koná v sobotu 18. dubna 2015 od 10:00 hod. ve velkém sále Lékařského domu v Praze. Tématem je pediatrická problematika. Program a další informace naleznete zde.

52. dny nukleární medicíny, Hradec Králové, 23. - 25. 9. 2015. Pozvánka, web akce.

5. Konference radiologických fyziků (ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP) a členská schůze ČSFM, schůze výboru Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP, 15.-17.04.2015, Hotel Grand, Beroun. Podrobné info a registrační formulář naleznete zde.

Stanovisko sekce imunoanalytických metod (odbornost 815) k setrvání v České společnosti nukleární medicíny je ke stažení zde.

Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.
Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2015
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací

III. Popradské lekárske dni 2015 so zameraním na rádiológiu a nukleárnu medicínu s medzinárodnou účasťou, 6.2. - 7.2.2015, Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy