Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
53. DNM, Luhačovice, 21.-23. 9. 2016 - I. informace. Více informací na webu akce
XXXVIII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Třebíč, 1.-3. 6. 2016 - I. informace, II. informace. Více informací na www.RFDNY2016.cz

Ve Věstníku MZd ČR č. 2/2016 byly publikovány nové národní radiologické standardy.

Klinický den ČSNM, Praha, Lékařský dům, 23.4.2016 - 1. informace.

Ve Věstníku MZd ČR 2015, částka 20, byl publikován dotační program pro rezidenční místa lékařů.

Specializace v Nukleární medicíny by se měl týkat Dotační program č.2. - cíl: „finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium (specializační vzdělávání) po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných lékařských oborů, …“. Nemocnice mohou podávat žádosti do tohoto Dotačního programu do 15.3.2016.

XXII. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce, Praha, Lékařský dům, 15.04.2016 - pozvánka a přihláška.
Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2016
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
IAEA/SNMMI Live Webinar: PET/CT and SPECT/CT - Thorax (leden 2016)
ESOPNM 2016: 9th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine, Girona, Španělsko, 5.-8.5.2016.
SÚKL: OOP 04-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.1.2016)
18th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, Salzburg, Rakousko, 7.-10.4.2016.
Publikace IAEA: Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
OECD-NEA: 2015 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2015-2020.

Ve Věstníku MZd ČR 2015, částka 9, vyšel nový vzdělávací program v NM pro lékaře.

Publikace IAEA: Clinical PET/CT Atlas: A Casebook of Imaging in Oncology

Byly vydány nové Národní radiologické standardy – radiologická fyzika (Věstník MZd, částka 6 z 29.5.2015).

SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Výbor vyzývá členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci dle pravidel uvedených v bodě 8) zápisu ze schůze výboru 2013-05-29. Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy