Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací

III. Popradské lekárske dni 2015 so zameraním na rádiológiu a nukleárnu medicínu s medzinárodnou účasťou, 6.2. - 7.2.2015, Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 2. pololetí 2014

Informace z volební komise

Dne 28.5.2014 bylo svoláno zasedání nově zvoleného výboru ČSNM a revizní komise ČSNM. Na tomto zasedání byli pro volební období 2014-2018 do funkcí uvedených v Interním předpisu č. 1 ČSNM z 2011 zvoleni tito členové výboru ČSNM:

 • Předsedou ČSNM byl zvolen prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.,
 • místopředsedou pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.,
 • místopředsedou pro zahraniční styky prim. MUDr. Otto Lang, Ph.D.,
 • vědeckým sekretářem doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.,
 • pokladníkem prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
 • dalšími členy výboru jsou MUDr. Jiří Hrbáč, prof. MUDr. Milan Kamínek, PhD., MUDr. Petr Libus a doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

Předsedou revizní komise byl zvolen prim. MUDr. Jaromír Bernátek; dalšími členy RK jsou MUDr. Kateřina Táborská a Mgr. Jarmila Drymlová.

Dále byly dokončeny volby do Rad sekcí, do těchto funkcí byli zvoleni a volbu přijali:

Sekce radiofarmaceutická:

 • PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 • Mgr. František Zahrádka
 • Mgr. Igor Tichý

Sekce imunoanalytická:

 • RNDr. Jaroslav Loucký
 • prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 • doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D.

Sekce fyzikální:

 • Ing. Václav Poljak
 • Ing. Jaroslav Ptáček
 • Ing. Dana Prchalová

Sekce technicko-ošetřovatelská:

 • Milena Matysová
 • Bc. Blanka Dočekalová, DiS
 • Vlasta Míková

Sekce klinická:

 • MUDr. Martin Havel
 • MUDr. Igor Černý
 • prim. MUDr. Eva Hoffmannová, CSc.

Ve volbě názvu společnosti se vyjádřilo 104 voličů pro původní název společnosti, 50 pro název rozšířený, 3 lístky byly neplatné.

Za volební komisi
MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy