Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2015
Výzkumné granty IAEA pro rok 2015 - více zde. Zájemci mohou využít e-mailový kontakt: research.contracts@iaea.org.

Tradiční Klinický den se koná v sobotu 18. dubna 2015 od 10:00 hod. ve velkém sále Lékařského domu v Praze. Tématem je pediatrická problematika. Program a další informace naleznete zde.

ECHODNY 2015, 18.-19. září 2015, Hotel Harmony Club. Program bude upřesněn.
XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24-27.5.2015, Veletrhy Brno, program (online, ke stažení)
Praguecho 2015, 09.04.2015, Fragnerův sál společnosti Zentiva, U Kabelovny 130, Praha 10 - Dolní Měcholupy, pozvánka
Bylo spuštěno přihlašování na XXXVII. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM, 27.-29.5.2015, Brno, Hotel Santon. Bližší informace a přihlašování najdete na tomto webu v sekci akce. Ke stažení I. a II. informace.

Informace SÚKL pro žadatele o úhradu radiofarmaka XOFIGO: Pokud kdokoliv žádá o úhradu, musí si ji nasmlouvat s pojišťovnou a musí být splněny indikační podmínky, tedy doporučení KOC. Preparát se vykazuje jako IPLP pod kódem 0002102 223Ra Radium-dichlorid inj., úhrada 130 185,36 Kč za 1 aplikaci.

58. kurz ESNM, Debrecen, 24. - 26. 4. 2015, leták, program a přihláška
XXI. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce - Celostátní konferenci ČSNM a ČAS, 10.04.2015, Praha, Lékařský dům, pozvánka, přihláška

EANM pořádá 16.-17.7.2015 ve Vídni a spolu s národními společnostmi NM finančně podporuje již tradiční Young Investigators Meeting. Více informací pro zájemce do 33 let je zde.

IAEA pořádá ve Vídni 5.-9.10.2015 International Conference on Clinical PET CT and Molecular Imaging: PET CT in the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy (IPET-2015), pozvánka, podrobnosti, web akce

Výbor vyzývá členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci dle pravidel uvedených v bodě 8) zápisu ze schůze výboru 2013-05-29. Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

Nové vzdělávací materiály IAEA: Human Health Campus.

OECD: NEA Monthly News Bulletin nově v odkazech na časopisy na tomto webu.

52. dny nukleární medicíny, Hradec Králové, 23. - 25. 9. 2015. Pozvánka, web akce.

5. Konference radiologických fyziků (ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP) a členská schůze ČSFM, schůze výboru Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP, 15.-17.04.2015, Hotel Grand, Beroun. Podrobné info a registrační formulář naleznete zde.

Stanovisko sekce imunoanalytických metod (odbornost 815) k setrvání v České společnosti nukleární medicíny je ke stažení zde.

Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy