Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
57. kurz ESNM, Košice, 1.-3. října 2014, pozvánka, přihláška, web

World Nuclear Exhibition, 14.-16.10.2014, Paříž - Le Bourget, web, brožura v češtině

Doc. MUDr. Bohuslav Vavrejn, CSc., zemřel 26. 8. 2014.

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu 6. 9. 2014 po krátké těžké nemoci zemřela naše milá kolegyně a dlouholetá členka ČSNM Ing. Helena Trojanová, CSc. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si.

MUDr. Otto Lang, Ph.D.

III. Popradské lekárske dni 2015 so zameraním na rádiológiu a nukleárnu medicínu s medzinárodnou účasťou, 6.2. - 7.2.2015, Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

Doc. MUDr. Josef Kuba, CSc., přední zakladatelská osobnost československé nukleární medicíny, náš vzácný kolega a přítel zemřel 6.8.2014 ve věku 80 let na následky těžkého zranění při pádu v Alpách. Více zde...

RNDr. Vojtěch Ullmann

Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 2. pololetí 2014

51. DNM, Seč (Ústupky), 12. - 14. 11. 2014

1. informace, 2. informace, předběžný program a soutěž o ceny. Registrace spuštěna na webu akce.

Rozšíření databáze dynamické scintigrafie ledvin

Ve čtvrtek 17.7.2014 byla pro odbornou veřejnost otevřena rozšířená databáze dynamické scintigrafie ledvin - www.dynamicrenalstudy.org. Kromě dosavadního obsahu (107 dynamických scintigrafií ledvin s 99mTc-MAG3 u dospělých pacientů) nyní databáze nově nabízí také 100 pediatrických studií s jedno- a oboustrannými uropatiemi a několik desítek realisticky simulovaných vyšetření pro testy metod a výpočetních programů používaných při hodnocení dynamické scintigrafie ledvin. Prohlížení databáze je volně přístupné.

Stažení scintigrafických dat pro vlastní použití je vázáno na registraci uživatele, jeho přihlášení do databáze a souhlas s licencí. Registrace a stahování dat jsou bezplatné. Registrovaný uživatel má přístup ke scintigrafickým datům a k tabulkám s klinickými a laboratorními údaji.

Všechna data jsou přísně anonymizována. Databázi je možné využít pro kontrolu kvality na pracovištích nukleární medicíny, pro klinické audity, porovnávání výsledků mezi pracovišti, vývoj a testování analytických metod a klinického softwaru a také pro výukové a doškolovací účely.

Martin Šámal, Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze

Informace z volební komise

Dne 28.5.2014 bylo svoláno zasedání nově zvoleného výboru ČSNM a revizní komise ČSNM. Na tomto zasedání byli pro volební období 2014-2018 do funkcí uvedených v Interním předpisu č. 1 ČSNM z 2011 zvoleni tito členové výboru ČSNM:

 • Předsedou ČSNM byl zvolen prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.,
 • místopředsedou pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.,
 • místopředsedou pro zahraniční styky prim. MUDr. Otto Lang, Ph.D.,
 • vědeckým sekretářem doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.,
 • pokladníkem prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
 • dalšími členy výboru jsou MUDr. Jiří Hrbáč, prof. MUDr. Milan Kamínek, PhD., MUDr. Petr Libus a doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

Předsedou revizní komise byl zvolen prim. MUDr. Jaromír Bernátek; dalšími členy RK jsou MUDr. Kateřina Táborská a Mgr. Jarmila Drymlová.

Dále byly dokončeny volby do Rad sekcí, do těchto funkcí byli zvoleni a volbu přijali:

Sekce radiofarmaceutická:

 • PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 • Mgr. František Zahrádka
 • Mgr. Igor Tichý

Sekce imunoanalytická:

 • RNDr. Jaroslav Loucký
 • prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 • doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D.

Sekce fyzikální:

 • Ing. Václav Poljak
 • Ing. Jaroslav Ptáček
 • Ing. Dana Prchalová

Sekce technicko-ošetřovatelská:

 • Milena Matysová
 • Bc. Blanka Dočekalová, DiS
 • Vlasta Míková

Sekce klinická:

 • MUDr. Martin Havel
 • MUDr. Igor Černý
 • prim. MUDr. Eva Hoffmannová, CSc.

Ve volbě názvu společnosti se vyjádřilo 104 voličů pro původní název společnosti, 50 pro název rozšířený, 3 lístky byly neplatné.

Za volební komisi
MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Publikace IAEA: PET/CT Atlas on Quality Control and Image Artefacts
SÚKL: OOP 01-14 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.4.2014)
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy