Zemřel prof. Ing. Václav Hušák, CSc.

Ve středu 9. dubna 2014 zemřel po těžké nemoci ve věku 76 let prof. Ing. Václav Hušák, CSc., čestný člen ČSNM ČLS JEP.

Prof. Hušák působil na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici v Olomouci od r. 1960. Byl jedním ze zakladatelů oboru nukleární medicína v České republice a významně přispěl k rozvoji radiační fyziky, dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany. Byl autorem a spoluautorem více než 200 publikací v domácích i zahraničních časopisech, řady vědeckých monografií, učebnic a patentů. Prof. Hušák patřil ke špičkovým radiologickým fyzikům světového formátu. Pro své odborné, pedagogické i lidské kvality si získal vysoké uznání kolegů v oboru i studentů.

Odešel skvělý odborník, kolega a dobrý člověk.

Za kolektiv pracovníků Kliniky nukleární medicíny LF a FN Olomouc
doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

Radionuklidová diagnostika a terapie neuroendokrinních tumorů, Praha, 28.05.2014, bez účastnického poplatku, účast prosím předem hlásit na japali@seznam.cz

Informace předsedy volební komise Dr. Kasalického:

Vážené členky a členové ČSNM,
vinou administrativního pochybení oddělení členské evidence ČLS nebyly ve vaší zásilce k volbám přiloženy připravené odpovědní obálky. Toto bude napraveno a přijde vám druhá zásilka, která tuto obálku bude obsahovat.
Volební komise bude akceptovat i standardní obálky (tedy jiné než připravené a zasílané odpovědní) s platnými hlasovacími lístky, které budou adresovány ČLS (na obálce bude napsáno stejné adresování jako u připravené obálky):

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
„VOLBY ČSNM ČLS JEP“
P.O.Box 88
Sokolská 490/31
120 26 Praha 2

Volby 2014

2014-03-23 18:00

Vážené členky a členové ČSNM,
právě byly zahájeny volby do ČSNM. V nejbližších dnech by vám měla přijít obálka s volebními lístky. Výbor ČSNM na návrh volební komise rozhodl o jednokolových korespondenčních volbách z aktuálního seznamu členů ČSNM, který v obálce dostanete. Obálku dostanete na kontaktní domácí adresu, která je uvedena v databázi členů ČLS JEP. Pokud obálku do týdne nedostanete, obraťte se prosím na členskou evidenci ČLS JEP (e-mail cle@cls.cz nebo tel. 224 26 62 16) k ujasnění adresy, kterou máte uvedenou v databázi členů a u vrácených zásilek k aktualizaci vaší domácí adresy a opětovnému zaslání. V obálce, která vám dorazí, bude pro zjednodušení vratná obálka, která se nemusí známkovat. Průvodní dopis k volbám, který bude v obálce, můžete najít zde. Na rozdíl od minulých voleb jsou tyto volby jednokolové - váš hlas zaslaný v tomto kole proto rozhoduje o finálním pořadí kandidátů - proto prosíme, volte! Věříme, že tato nová organizace voleb bude pro všechny členy ČSNM „uživatelsky přátelská“ a doufáme, že se promítne do vysoké volební účasti.
MUDr. Petr Kasalický, CSc.
Předseda volební komise ČSNM ČLS JEP

Diskuze na téma "Předvolební kampaň" a "Změna názvu společnosti" byla v souladu s Volebním řádem ČLS JEP ukončena 22.3.2014 v 17:30. Po ukončení voleb budou tyto diskuze zveřejněny v archivu na webu jako PDF dokumenty.

SÚKL: OOP 01-14 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.4.2014)

Dopis člena Volební komise k použitému modelu voleb.

Publikace IAEA: Quantitative Nuclear Medicine Imaging: Concepts, Requirements and Methods
Rada pro výzkum, vývoj a inovace přidala časopis Nukleární medicína na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Strážnice 11. - 13. 6. 2014 - II. informace a elektronická přihláška
Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2014
51. DNM, Seč (Ústupky), 12. - 14. 11. 2014, 1. informace
17th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 24.-27.4 2014, Pamplona, Španělsko
Na webu byly otevřeny tematicky oddělené diskusní prostory přístupné po přihlášení v menu po levé straně. Před prvním přidáním příspěvku je zapotřebí, aby si autor nejprve ve svém profilu správně vyplnil své celé jméno vč. titulů, tzn. aby nebyly diskusní příspěvky anonymní. Po uložení již autor nemá možnost svůj příspěvek editovat nebo smazat. Příspěvky jsou řazeny retrospektivně. Anonymní, popř. urážlivé příspěvky budou z webu průběžně odstraňovány. Diskusní prostory jsou otevřené všem členům ČSNM a členové jsou vyzýváni k aktivnímu diskutování nad problémy, o které se zajímají.

Vítejte na novém webu ČSNM!

Smyslem nového webu je umožnit po přihlášení selektivní přístup členů ČSNM:

  • k zápisům ze schůzí,
  • k anketám a
  • do diskusních prostorů
a všem uživatelům webu:
  • k přihláškám na akce a
  • ke správě abstrakt

a usnadnit tak pořadatelům odborných akcí jejich pořádání.

Koncem července 2013 byl všem členům ČSNM rozeslán e-mail s přístupovým heslem na e-mailovou adresu, kterou mají vedenu oddělením členské evidence ČLS JEP. Pokud jste členem ČSNM a preferujete jiný e-mailový účet, zaregistrujte se prosím jako nový uživatel a zašlete e-mail s uvedením vašeho členského čísla, celého jména, korespondenční adresy a e-mailové adresy, se kterou jste se přihlásil(a) k webu, na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz. Po ověření vašeho členství budou tomuto účtu nastavena práva člena.

Primárním cílem tohoto webu je přinášet aktuální informace členům ČSNM. Z proběhlé ankety nevyplynul požadavek na oslovení profesionálního grafika, který by navrhl atraktivní design. Nicméně grafické návrhy ve formě ucelených webových šablon (HTML5/CSS3 web templates) nebo odkazy na dostupné šablony na webu lze zasílat na adresu webmaster@csnm.cz.

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
vědecký sekretář ČSNM

Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy
Odense Spring Meeting, 12.-14.5.2014, Dánsko